Jdi na obsah Jdi na menu
 


Procvičování skupin mě, mně, vě, vje, bě, bje, pě

24. 10. 2010
Procvičování skupin mě, mně, vě, vje, bě, bje, pě

 

Do textu doplň chybějící písmena.
R y b á ř i   v  z i m __
Už ve dv__ hodiny jsme v__li do vsi, ale v p__t bylo po naší výprav__. Vítr překvapiv__ zesílil, rtuť teplom__ru povážliv__ klesla, na pump__ se ob__vil led. Předpov__ď počasí op__t spolehliv__ selhala. Sedíme tedy ve sv__tnici, v troub__ se pečou jablka, vůně se line po celém dom__.
Večeříme skrom__, aby nám zbylo něco na zítřejší ob__d. Vítr skučiv__ duje a žene sněhové páp__ří proti chalup__. Budou záv__je. M__lo by se spát příjem__. Ale člov__k, který kdysi um__l ležet na peci, odvykl. Obrací se na ob__ strany. Krom__ toho přemýšlí o tom, jak je rybám v té zim__. Menší tůně zřejm__ zamrzly až do dna. Ryby asi úzkostně hledaly díru v ledě, ale marně. To v__domí rybáře upřím__ trápí. Zítra musíme do ob__da ob__t všechny blízké tůně a sekyrou prosekat led. Ryby, ryby, co vy dáte člov__ku starostí! Pravý rybář m__ porozumí…
                                                                                                                             Podle J. Mahena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Řešení:
  R y b á ř i   v  z i m ě
Už ve dvě hodiny jsme vjeli do vsi, ale v pět bylo po naší výpravě. Vítr překvapivě zesílil, rtuť teploru povážlivě klesla, na pumpě se objevil led. Předpověď počasí opět spolehlivě selhala. Sedíme tedy ve světnici, v troubě se pečou jablka, vůně se line po celém domě.
Večeříme skrom, aby nám zbylo něco na zítřejší oběd. Vítr skučivě duje a žene sněhové pápěří proti chalupě. Budou závěje. Mělo by se spát příjem. Ale člověk, který kdysi uměl ležet na peci, odvykl. Obrací se na obě strany. Kromě toho přemýšlí o tom, jak je rybám v té zimě. Menší tůně zřejmě zamrzly až do dna. Ryby asi úzkostně hledaly díru v ledě, ale marně. To vědomí rybáře upřím trápí. Zítra musíme do oběda objet všechny blízké tůně a sekyrou prosekat led. Ryby, ryby, co vy dáte člověku starostí! Pravý rybář m porozumí…