Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled zájmen pro zopakování

8. 11. 2009
Zájmena
 
 
Zájmena zastupují podstatná jména či přídavná jména. Tedy naznačují neurčitou věc, osobu či zvíře, případně na ně odkazují nebo vyjadřují nějaký vztah k nim.
Skloňují se, můžeme u nich určit mluvnické kategorie rodu, čísla a pádu.
 
 
Zájmena mohou plnit funkci větných členů ( např. mohou být podmětem – On už mě nemá rád., předmětem – Obešli jsme se bez něho., přívlastkem shodným – Můj otec byl včera doma., součástí přísudku jmenného se sponou - Ona není taková.)
 
Rozdělujeme je podle toho, zda vyjadřují mluvnickou kategorii rodu:
a)      bezrodá – nevyjadřují mluvnickou kategorii rodu: já, ty, my, vy, se
b)      rodová – obvykle mají zvláštní tvary pro rod mužský, ženský, střední: on- ona – ono, ten, ta, to
 
Podle významu dělíme zájmena na několik druhů:
1.      osobní – odkazují k účastníkům komunikace : já, ty, on, my, vy, oni, se
2.      přivlastňovací – přivlastňují různým mluvnickým osobám – můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
3.      ukazovací – ukazuje na určitou osobu, zvíře, věc: ten, ta, to, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám
4.      tázací – táží se po osobě, zvířeti či věci – kdo, co jaký, který, čí
5.      vztažná – připojují k sobě některé věty v souvětí – kdo, co, jaký, který, čí, jenž
6.      neurčitá – vyjadřují neurčitost různé povahy ( libovolnost, všeobecnou platnost) – někdo, něco, některý, nějaký, něčí, lecco, ledajaký, kdokoli, kdosi, jakýsi, vymezovací - každý, všechen
7.      záporná – popírají existenci nebo výskyt osob, zvířat, věcí či vlastností – nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný