Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cvičení -vyjmenovaná slova

13. 9. 2009

Doplňovačka na vyjmenovaná slova

 

Doplňte –i/y–, –í/ý–:

Ríša s Lukášem se Vladimírovi smáli, že je nam_šlený a p_šný. P_chalo mě v boku. Sb_rali jsme starý pap_r a v_hráli jsme celoškolní soutěž. Včely op_lují květy stromů. Zb_šek v_děl na cestě slep_še a m_slel si, že je to zm_je. Můžete m_ v_světlit, jaké poučení z této bajky v_pl_vá? Můj s_novec studuje na v_soké škole. Šimon upadl na l_žích a bolestí vzl_kal. Po vel_kém l_jáku b_l_ s_lnice mokré. Ve v_soké kostelní v_žce se us_dlil s_ček.

 

 

 

 

 

 Řešení:

Ríša s Lukášem se Vladimírovi smáli, že je namyšlený a pyšný. Píchalo mě v boku. Sbírali jsme starý papír a vyhráli jsme celoškolní soutěž. Včely opylují květy stromů. Zbyšek viděl na cestě slepýše a myslel si, že je to zmije. Můžete mi  vysvětlit, jaké poučení z této bajky vyplývá? Můj synovec studuje na vysoké škole. Šimon upadl na lyžích a bolestí vzlykal. Po velikém lijáku byly  silnice mokré. Ve vysoké kostelní vížce se usídlil sýček.