Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k pololetce pro deváťáky

22. 12. 2008

Východiskem pro pololetku bude několik kratších textů, s nimiž pak budete pracovat. Půjde o správné pochopení čteného a vypracování úkolů, které se budou od textu odvíjet.

V otázkách bude obsaženo učivo, které jsme probírali v prvním pololetí - slovní druhy,typy podstatných jmen - pomnožná, hromadná, látková

význam slova - slova nadřazená, podřazená, souřadná, homonyma, synonyma, antonyma

stavba slova - předpony, kořen, přípona - pravopis zdvojených hlásek

slova cizího původu - jejich pravopis

slovesa - rod, vid, třída vzor

pravopis velkých písmen

všeobecný pravopis