Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okruhy k pololetní práci pro sedmáky

22. 12. 2008

Okruhy pro pololetní práci:

Pololetka bude zadaná formou úkolů k vybranému textu - půjde tedy hlavně o správné pochopení uvedeného textu a zodpovězení úkolů, které s ním souvisejí.

Otázky se dotknou i probraného učiva v těchto okruzích:

slovní druhy - přídavná jména,slovesa - činný a trpný rod, zájmena (jenž), pravopis číslovek a všechny neohebné slovní druhy (příslovce - příslovečné spřežky), spojky - použití ve větě, jejich záměna - synonyma

rozbor jednoduché věty - větné členy