Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt KOUŘENÍ

Tématem celoškolního projektu byla prevence proti patologickým jevům. Naše skupina se zaměřila na jeden z nejrozšířenějších škůdců zdraví – KOUŘENÍ.
Již týden před vlastním projektem se přihlášení účastníci rozdělili do třech skupin – jedna zpracovávala anketu mezi stovkou žáků naší školy o kouření, druhá měla téma škodlivost kouření a jeho vliv na lidský organismus, třetí skupina zpracovala mýty, které se o kouření šíří a pátrala po pravdivosti jednotlivých tvrzení. První den projektu jsme navštívili Centrum pro závislé na tabáku u MUDr. Evy Králíkové (3. Inter. Klinika LF UK a VFN) na Karlově náměstí, Praha 2. Tady jsme vyslechli zajímavou přednášku, pobesedovali jsme s paní doktorkou Králíkovou a dokonce nám i změřili znečištění našich plic.V dalších dnech pak žáci zpracovávali zadaná témata.Učili se, jak omítnout nabízenou cigaretu. To si vyzkoušeli i v malých scénkách. Výstupem projektu jsou přehledně zpracované  informační panely, kde se i ostatní žáci naší školy mohou seznámit se základními informacemi o nešvaru kouření. A že to někteří budou skutečně potřebovat, o tom svědčí výsledek ankety – nedělejme si iluze, je poměrně hodně žáků, kteří kouří nejen příležitostně, ale bohužel už pravidelně.